Filmový klub

Filmový klub působí na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity od podzimního semestru 2008 a za tu dobu se pravidelná večerní setkání u filmů na půdě fakulty stala tradiční a vyhledávanou aktivitou. Tematicky se zaměřuje na oblast mezinárodních vztahů (ať už čistě politickou, kulturně-politickou, lidsko-právní, bezpečnostní či historickou), kterou se snaží zprostředkovat nejrůznější formou v podobě dokumentů, hraných snímků či animovaných filmů. Filmový klub za dobu své existence spolupracoval s různými neziskovými organizacemi jako například s brněnskou pobočkou Faire Trade, či filmovým festivalem Jeden svět pořádaným Člověkem v Tísni. Několikrát jsme se také podíleli na kulturní složce Česko-německého dne.