Kolegium

Jan Hruška
Předseda Studentské sekce IIPS
jan.hruska@ssiips.cz

Jan Hruška je magisterským studentem oboru politologie. Ve Studentské sekci působí od roku 2013. Zde se podílel především na přípravě Kulatých stolů, jejichž pořádání poté koordinoval. Následně působil ve funkci místopředsedy pro HR a vnitřní vztahy a od června 2017 je předsedou spolku. Odborně se Honza věnuje volebním studiím a české politice se zaměřením na parlamentarismus a teorie bikameralismu. Honza působil dva roky jako spolupracovník Asociace pro mezinárodní otázky, kde se podílel na přípravě Pražského studentského summitu. Krátce spolupracoval i s organizací Generation Europe. Rovněž je spoluzakladatelem Absolventského klubu Gymnázia J. K. Tyla, kde inicioval několik vzdělávacích projektů. V současnosti působí ve společnosti B&P Research s.r.o. Ve volném čase rád sportuje, cestuje nebo se oddává své zálibě v podobě kinematografie.

Magdaléna Janigová
HR a vnitřní vztahy, místopředsedkyně Studentské sekce IIPS
magdalena.janigova@ssiips.cz

Magdaléna je studentkou bakalářské kombinace oborů politologie a mezinárodní vztahy. Ve Studentské sekci působí od roku 2016. Zpočátku se podílela na přípravě Masarykových debat, které následně koordinovala a od září 2018 se stala místopředsedkyní spolku. V současné době se nachází na Erasmu v Lublani, proto převzala agendu HR a vnitřní vztahy. V rámci svého studia se zaměřuje na problematiku Blízkého východu, zejména Izraele a Palestiny. V minulosti absolvovala stáž v Komunikační agentuře Communication Lab, působila jako pomocný výzkumník na katedře politologie či se podílela na organizaci prvního reprezentačního plesu FSS. V současné době působí jako studentská senátorka na Fakultě sociálních studií. Ve svém volném čase se nejraději věnuje hudbě, čte klasickou literaturu a sleduje art filmy.

Petra Rupová
Financování spolku, místopředsedkyně Studentské sekce IIPS
petra.rupova@ssiips.cz

Petra Rupová studuje bezpečnostní a strategická studia v kombinaci s mediálními studii a žurnalistikou. Ve spolku koordinovala Masarykovy debaty a poté přešla do sekce financování, kde působí jako koordinátorka nyní. Nejvíce se zajímá o pravicový extremismus, zbraňovou legislativu a oblast východní Asie, ve které už měla možnost procestovat Taiwan a Japonsko. Při studiu žurnalistiky absolvovala tříměsíční stáž v brněnské redakci zpravodajství České televize, kde už druhým rokem působí jako koeditorka. Mimo studentskou sekci působí také v projektu Fakescape, který se formou hry snaží středoškoláky naučit pracovat s informaci. Ve svém volném čase se věnuje střelbě, horské turistice, čtení komiksů a různým sportům. Jako nejlepší životní investici vnímá cestování, které ji neskutečně dobíjí energií. Loňské léto strávila čtyři měsíce v USA, to letošní se chystá do Izraele, kde bude působit jako dobrovolník.

Ladislav Bárta
PR koordinátor
ladislav.barta@ssiips.cz

Ladislav Bárta je studentem magisterského programu bezpečnostních a strategických studií na FSS MU. Ve Studentské sekci IIPS má od roku 2017 na starosti správu webových stránek a tvorbu grafických materiálů. Od března 2019 se stal také koordinátorem PR sekce. V současnosti působí na Národním úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Ve svém studiu se zaobírá problematikou kybernetické bezpečnosti, e-Governmentem, organizovaným zločinem v ČR a komunální politikou. Mezi jeho největší záliby patří vše kolem aut, počítačů a nepohrdne dobrým jídlem.

Jakub Ondrůšek
Kulaté stoly
jakub.ondrusek@ssiips.cz

Jakub studuje na FSS bakalářskou kombinaci bezpečnostní a strategická studia & mezinárodní vztahy. K tomuto zaměření se dostal skrze úspěchy v aktivitách na střední škole – diplomatických simulacích, jako například Pražský studentský summit nebo ČMAK, a bezpečnostních soutěžích, jako Aliante či Europa Secura. Ve Studentské sekci je od roku 2016 a již od počátku působil v Kulatých stolech. Protože chtěl ke svému teoretickému studiu získat i poznatky z praxe, je od léta 2017 členem Aktivních záloh AČR, kde slouží u 74. lmopr Bučovice. Dlouhodobě se také účastní organizace Dnů NATO v Ostravě. Má rád především zajímavé filmy a seriály, počítačové hry, nepopulární hudbu a diskuze o všech těchto věcech. S oblibou též chodí na čundry po Vysočině a jezdí na kole nebo na vodu.

Matyáš Bajer
Masarykovy debaty
matyas.bajer@ssiips.cz

Matyáš Bajer je magisterským studentem oboru bezpečnostních a strategických studií. Ve spolku se podílel od začátku roku 2018 převážně na fungování projektu Masarykových debat, kde momentálně působí jako koordinátor. Tematicky se pak v rámci studia zabývá zejména etnickými konflikty, postkonfliktní obnovou a organizovaným zločinem. V současné době působí jako stážista think-tanku STRATPOL a dále se angažuje ve studentském bezpečnostním portálu Security Outlines. Ve svém volném čase nejraději cestuje, čte a tráví čas s přáteli.

Dagmar Schönová
Exkurze
dagmar.schonova@ssiips.cz

Dagmar Schönová je studentkou bakalářského studia kombinace oborů mezinárodní vztahy a evropská studia. Ve spolku zastává od konce roku 2018 post koordinátorky exkurzí, čemuž předcházela téměř dvouletá zkušenost na místě asistentky této sekce. V průběhu studia absolvovala několik krátkodobých stáží v České televizi či Demagog.sk. Jarní semestr 2018 strávila pobytem na Tallin University v Estonsku. V únoru roku 2019 zastupovala Masarykovu univerzitu na 5. mezinárodní studentské konferenci v Tokiu, jejíž nosným tématem byla koexistence s cizinci. Svůj volný čas ráda vyplňuje sledováním seriálů a filmů, cestováním a čtením titulů z vydavatelství Absynt.

Kristina Šućurová
Filmový klub
kristina.sucurova@ssiips.cz