Studentská konference

Studentská konference konaná pod záštitou děkana Fakulty sociálních studií je nový projekt Studentské sekce IIPS. Jeho prostřednictvím chceme dát příležitost studentům vystoupit na klasické akademické konferenci a prezentovat zde svůj výzkum. To může být skvělá zkušenost nejen pro budoucí akademiky. Rovněž si myslíme, že i mezi studenty vzniká množství kvalitních a přínosných prací, avšak příležitostí pro jejich veřejnou prezentaci je jen velmi málo. V neposlední řadě se pak domníváme, že prezentování studentských prací je skvělou inspirací pro jejich stejně staré či o něco mladší kolegy.

První ročník studentské konference na téma Krize současné politiky se uskuteční 15. 3. 2018 v Aule Fakulty sociální studií Masarykovy univerzity v Brně. Konference se bude skládat ze tří panelů – Česká republika, Evropa a Svět. V rámci každého panelu, po němž bude prostor pro diskuzi, vystoupí čtyři řečníci se svými příspěvky v délce 15 minut. Přesný harmonogram celé konference bude upřesněn.

Zájemci z řad bakalářských, magisterských či doktorských studentů o vystoupení na konferenci mohou posílat podrobné abstrakty svých příspěvků na emailovou adresu info@ssiips.cz do 11. 2. 2018. V abstraktech by krom části zabývající se tématem příspěvku měla být zmíněna i metodologie daného výzkumu. Prezentovány mohou být bakalářské, magisterské i jakékoliv jiné studentské práce. Dvanáct panelistů, kteří na konferenci vystoupí, vybere hodnotící komise složené z řad členů Studentské sekce IIPS a pedagogů Fakulty sociálních studií. Berte prosím v potaz, že zastřešující téma konference je chápáno spíše široce, kdy je i samotný pojem „krize“ chápán velmi volně. Pokud jste tedy na pochybách, zda je vaše práce pro konferenci tematicky přípustná, neváhejte nám napsat.

Všem vystupujícím budou proplaceny cestovní výdaje spojené s dopravou na místo konání konference, v případě potřeby ubytování v Brně a rovněž bude k dispozici i občerstvení během konference. Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat na výše uvedeném mailu či na naší facebookové stránce.

CFP - final