Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu (IIPS) je univerzitním spolkem sdružujícím aktivní studenty, které zajímají témata politologie, mezinárodních vztahů či bezpečnosti. Spolek vznikl na jaře 1998 jako platforma, která studentům umožnila scházet se, diskutovat, zvát různé odborníky a pořádat konference. V současnosti pravidelně pořádáme několik úspěšných projektů jako jsou Masarykovy debaty, Kulaté stoly či Debaty o české zahraniční politice.

Naše projekty

Masarykovy debaty

Jedná se o moderovanou debatu na aktuální společenské téma. Debata má tzv. Oxfordský formát, kdy proti sobě stojí dva týmy a snaží se diváky přesvědčit o platnosti nebo neplatnosti dané teze.

Kulaté stoly

Kulaté stoly jsou již naším tradičním projektem. Jedná se o semináře, přednášky a diskuze s předními českými i zahraničními experty či profesionály z praxe.

Debaty o české zahraniční politice

Debaty o české zahraniční politice jsou dalším ověřeným projektem Studentské sekce IIPS. V rámci debat jsou analytiky a akademiky diskutována aktuální témata české zahraniční politiky.

Exkurze

Studentská sekce IIPS několikrát ročně pořádá exkurze do nejrůznějších institucí, v rámci kterých se studenti seznamují s jejich fungováním, posláním či organizační strukturou.

Rozpravy nad skleničkou

Rozpravy nad skleničkou jsou interní akcí pro členy SSIIPS. Jedná se o neformální diskuse studentů s expertem na určité téma.

Nadcházející události

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info