O nás

Studentská sekce Mezinárodního politologického ústavu je univerzitním spolkem sdružujícím aktivní studenty politologicko-vědních oborů, kteří již nyní uvažují o své budoucí kariéře a studium je pro ně více koníčkem, než povinností. Hlavním důvodem její existence je profesní rozvoj těchto studentů, jenž je podporován prostřednictvím diskuzí a přednášek expertů z řad akademiků, politiků a dalších zajímavých osobností z celého světa. Tím dáváme studentům možnost proniknout do prostředí, ve kterém budou pravděpodobně působit po absolvování univerzity. Spolek tak vytváří prostor pro navazování kontaktů a seberealizaci svých členů, od nichž se očekává aktivní participace na celkovém chodu spolku a jeho jednotlivých projektech.

Nejvíce etablovaným projektem jsou tzv. Masarykovy debaty, které se těší mimořádné oblibě. Mimo jiné pořádáme také Kulaté stoly a zprostředkováváme bohatý interní program pro členy spolku. Studentská sekce IIPS organizuje exkurze pro studenty do nejrůznějších institucí. Jedná se zejména o mezinárodní organizace, české i zahraniční ambasády. Novinkou jsou Debaty o české zahraniční politice, ve kterých se diskutuje o nejaktuálnějších otázkách české diplomacie.

Historie

Historii Studentské sekce IIPS můžeme vystopovat až do jara 1998. Atmosféra studentského života na fakultě byla tehdy jiná než dnes. Neexistovaly žádné studentské sekce ani spolky, nekonaly se žádné přednášky mimo výuku a diskutovat se chodilo maximálně do hospody. Právě toto se skupina studentů v čele se Stanislavem Kadečkou, Stanislavem Balíkem, Ivem Pospíšilem a Janem Rakušanem rozhodla změnit. Chtěli vytvořit platformu, která by studentům umožňovala scházet se, diskutovat, zvát různé odborníky a pořádat konference. Tak byly vypracovány stanovy a vznikla Studentská sekce. V čele výkonné rady stanul Stanislav Kadečka, jehož poté ve funkci nahradil Stanislav Balík, současný vedoucí Katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Stanislav Balík setrval ve funkci až do roku 2002, kdy bylo vedení Studentské sekce předáno další generaci studentů. Je třeba také zmínit, že od svého počátku byla Studentská sekce těsně spjata s Mezinárodním politologickým ústavem, jehož vedení potvrzovalo předsedu Studentské sekce.

Mezi vůbec první akce, které Studentská sekce pořádala, patří cyklus debat o fenoménu globalizace či debata na téma tehdejšího zatčení Augusta Pinocheta. Je třeba si uvědomit, že v této době nebylo běžné, aby přijížděli zahraniční hosté či hostující přednášející a velkým úspěchem bylo i pokud o tématu přijel diskutovat nějaký odborník z Prahy. První skutečně velkou akcí pořádanou Studentskou sekcí byla konference na téma nacionalistických politických stran v Evropě. Tato konference reagovala na účast Svobodné strany Rakouska v tehdejší rakouské vládě, což bylo i důvodem pro uvalení sankcí vůči Rakousku ze strany Evropské unie. Pod záštitou Mezinárodního politologického ústavu vzešel z konference i stejnojmenný sborník.

Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info