Masarykovy debaty

Masarykovy debaty jsou jedním z největších projektů Studentské sekce IIPS. Jedná se o veřejně přístupnou moderovanou debatu na aktuální společenské téma. Debata má tzv. Oxfordský formát, kdy proti sobě stojí dva týmy – každý o dvou řečnících – a snaží se diváky přesvědčit o platnosti nebo neplatnosti dané teze. Každý z řečníků má nejprve sedm minut na úvodní slovo, poté následuje pětadvacet minut debaty řečníků mezi sebou a dalších pětadvacet minut je věnováno divákům a jejich dotazům. Na konci debaty má každý řečník tři minuty pro shrnující závěrečný proslov. Před debatou diváci hlasují, zda s danou tezí souhlasí, neví nebo nesouhlasí. Stejné hlasování probíhá i po debatě. Vyhrává ta strana, u které je největší procentuální rozdíl oproti prvnímu hlasování.

Vždy se snažíme pozvat hosty z odlišného prostředí, aby byla debata co nejpestřejší. Naším cílem je kultivovat a podporovat veřejnou debatu a rozvíjet kritické myšlení. Každá debata má jasně danou tezi, neznamená to však, že by se s touto tezí Studentská sekce ztotožňovala. Debaty probíhají na půdě Fakulty sociálních studií, v univerzitním kině Scala nebo v Sále Břetislava Bakaly.

Bez popisku

Příklady tezí z minulých let:
„Vystoupení z NATO je v zájmu České republiky“
„Homosexuální páry mají mít možnost adoptovat dítě“
„Bezpečnost mají mít na starosti pouze státní složky“
„EET narovná podnikatelské prostředí“

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info