Exkurze Budapešť

V dňoch 3. a 4. mája sa členovia SS IIPS spolu so svojimi spolužiakmi z FSS vydali na exkurziu do Budapešti.

22. 5. 2018

Bez popisku

Prvý deň sa niesol v znamení návštevy Veľvyslanectva ČR v Budapešti, kde skupinu prijal pán veľvyslanec Juraj Chmiel spolu so zástupkyňou misie pani diplomatkou Alenou Jermářovou. Debata započala predstavením misie, rozpravou nad súčasnými česko-maďarskými vzťahmi, vnútropolitickou situáciou v krajine. Pán veľvyslanec následne skupine predstavil svoje štrnásťročné pôsobenie naprieč africkým kontinentom, na ktoré študenti reagovali položením množstva zaujímavých otázok. Na záver mali študenti možnosť prezrieť si budovu zastupiteľského úradu.

Po veľvyslanectve čakala študentov návšteva regionálneho zastupiteľstva Červeného kríža (International Committee of the Red Cross a International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies), kde skupinku prijal vedúci delegácie Fréderic Fournier a Organization Development and Capacity Building Coordinator pán Gurgen Boshyan. Páni pripravili študentom prezentáciu, ktorá detailne predstavila úlohu Červeného kríža naprieč celým svetom, predstavila výzvy, s ktorými sa organizácia v súčasnosti stretáva či načrtla ukotvenie organizácie v rámci medzinárodného práva. Po prezentácii nasledovala takmer hodinová debata so študentmi plná zaujímavých otázok a odpovedí.

Svoj prvý deň študenti zakončili spoznávaním tajov mesta v bývalej židovskej štvrti.

Druhý deň exkurzie sa započal návštevou Országházu, teda sídla maďarského parlamentu, kde študenti absolvovali skupinovú prehliadku spolu s dynamickým výkladom. Následne sa skupinka rozdelila a rozpŕchla naprieč Budapešťou navštíviť múzeá či posadiť na pravý maďarský guľáš.

Všetkým účastníkom v mene SS IIPS za účasť na exkurzii ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutie!

Autor: Bc. Andrea Ratkošová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info