Exkurze na Ústavní soud ČR

V pátek 15. března dostali členové našeho spolku možnost se zúčastnit exkurze na Ústavní soud České republiky. V prostorech Ústavního soudu nás provázel doc. JUDr. Šimíček, Ph. D., který od roku 2014 zastává pozici ústavního soudce a od května 2023 i pozici místopředsedy Soudu.

20. 3. 2024 Marie Rychtecká

Bez popisku

* * SCROLL BELLOW FOR ENGLISH VERSION * *

Během exkurze jsme si prohlédli interiér Soudu, který původně sloužil pro potřeby Moravského zemského sněmu. Podívali jsme se tak například do Sněmovního sálu, ve kterém se především konají veřejná soudní jednání. Dále jsme si prohlédli i další místnosti běžně nepřístupné veřejnosti včetně tzv. Velké rady, jejíž jedna stěna je pokryta textem Ústavy.

Pan docent Šimíček nám během prohlídky rozprávěl o historii Soudu a jeho významných osobnostech. S panem soudcem jsme diskutovali nad různými tématy týkající se vlastnosti textu Ústavy, procesu nominace na ústavního soudce či samotným postojem pana Šimíčka k výkonu jeho funkce. Exkurze byla pro naše členy příležitostí nahlédnout do každodenní činnosti soudu a přiblížit si tak postavení ÚS v českém právním systému.

Děkujeme zúčastněným členům exkurze a panu soudci Šimíčkovi za vřelé přivítání na půdě Ústavního soudu.

 


* * ENGLISH VERSION * *

Excursion to the Constitutional Court of the Czech Republic

On Friday, March 15, members of our association had the opportunity to participate in an excursion to the Constitutional Court of the Czech Republic. We were guided through the premises of the Constitutional Court by Associate Professor JUDr. Šimíček, Ph.D., who has been serving as a constitutional judge since 2014 and as the Vice President of the Court since May 2023.

During the excursion, we explored the interior of the Court, which originally served the needs of the Moravian Provincial Parliament. For instance, we visited the Assembly Hall, where public court hearings primarily take place. Additionally, we looked into other areas not usually accessible to the public, including the so-called Grand Chamber, one wall of which is covered with the text of the Constitution.

Associate Professor Šimíček explained the history of the Court and its significant figures during the tour. We engaged in discussions with the judge on various topics related to the characteristics of the Constitution, the nomination process for constitutional judges, and Šimíček's own stance on performing his duties. The excursion provided our members with an opportunity to gain insight into the daily activities of the court and to understand its position within the Czech legal system.

We extend our gratitude to the participating members of the excursion and to Judge Šimíček for the warm welcome at the Constitutional Court.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info