Studentská konference 2019 – Evoluce politiky

25. apríla sa na Fakulte sociálnych štúdií konal druhý ročník študentskej konferencie organizovanej členmi Študentskej sekcie IIPS – tentokrát na zastrešujúcu tému „Evolúcia politiky“.

5. 5. 2019

Bez popisku

Medzi študentami vzniká stále viac zaujímavých prác, no je už menej príležitostí, ako ich verejne prezentovať. Študentské konferencie ponúkajú jedinečnú príležitosť pre študentov na to, aby mohli prezentovať svoje výskumné práce alebo ich návrhy pred verejnosťou a kolegami z univerzít. Takéto udalosti sú miestom zdieľania zaujímavých zistení a záverov, praktickej spätnej väzby a zlepšovania prezentačných zručností.

Na študentskej konferencii „Evolúcia politiky“ vystúpili so svojimi prácami nielen študenti z Brna a ČR, ale aj ich kolegovia zo Slovenska. Konferenciu zahájil svojím príhovorom novozvolený dekan FSS, prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., ktorý hostí privítal a poprial im veľa šťastia pri prezentáciách. Príspevky boli rozdelené do dvoch panelov: prvý panel venovaný evolúcii politiky v ČR a na Slovensku, v ktorom boli prezentované práce týkajúce sa geografie volebnej účasti, žien v krajnej pravici, modelov demokracie a volebných kampaní. Prvý panel a jeho diskusiu moderoval prof. PhDr. Lubomír Kopeček, Ph.D.

Druhý panel bol venovaný téme evolúcie politiky vo svete, kde sme mali možnosť nahliadnuť do výskumov týkajúcich sa použitia sily v zahraničnej politike Veľkej Británie, výskumov moci malých štátov a tiež audiovizuálnej propagandy ISIS vo svete. Tento panel spolu s diskusiou moderovala Mgr. Jana Urbanovská, Ph.D.

Súčasťou konferencie bol Kulatý stůl na aktuálnu spoločenskú tému „(D)evolúcia politiky v ére dezinformácií“, kde spolu diskutovali Kateřina Křivánková – Zvol si info, Jonáš Syrovátka – Prague Security Studies Institute, Josef Šíp – Fakescape a moderátor Jan Hruška zo Študentskej sekcie IIPS. Naši hostia sa bavili o otázkach propagandy, kritického myslenia a vplyvu dezinformácií na vývoj politiky u nás a v zahraničí. Nechýbala ani téma sociálnych sietí a ich úloha pri formovaní názorov verejnosti a šírenia (dez)informácií.

Veríme, že táto študentská konferencia bola cennou skúsenosťou a zaujímavým zážitkom ako pre publikum, tak aj pre študentov, ktorí vystúpili so svojimi prácami.

Prehľad prezentujúcich študentov podľa jednotlivých panelov:

1. Panel: Evolúcia politiky v Českej republike a na Slovensku

Moderátor: Lubomír Kopeček /FSS MU/

Dominik Kevický /PřF MU/: Kde sa chodí voliť? – Geografia volebnej účasti a jej vývoj v čase
Filip Ľupták /PrF UMB/: Westminsterský a konsenzuálny model demokracie v podmienkach Slovenskej republiky
Sára Cigánková /FSS MU/: Ženy v krajní pravici
Josef Šíp /FSS MU/: Vliv vzniku Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí na volební kampaň před volbami do PS 2017

2. Panel: Evolúcia politiky vo svete

Moderátor: Jana Urbanovská /FSS MU/

Marek Bičan /FSS MU/: Použití síly v postimperiální zahraniční politice Velké Británie
Vojtěch Andrš /FSV UK/: Moc malých států: případ Gruzie 2004-2012
Tomáš Červenka /FSS MU/: Role audiovizuální propagandy ISIS při rekrutaci zahraničních bojovníků

Autor: Lukáš Sabol


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info