Kulatý stůl – Mgr. Alexander Ač, Ph.D. - „Klimatická změna a její výzvy“

V pondelok 25.2.2019 sa FSS konal prvý Kulatý stůl jarného semestru s názvom „Klimatická změna a její výzvy“, na ktorý prijal pozvanie Mgr. Alexander Ač, Ph.D.

4. 3. 2019

Bez popisku

V pondelok 25.2.2019 sa na Fakulte sociálních studií konal prvý Kulatý stůl jarného semestru. Organizačný tím Študentskej sekcie IIPS si pre študentov pripravil túto udalosť na jednu z najdiskutovanejších tém súčasnosti – klimatickú zmenu. Na tento Kulatý stůl s názvom „Klimatická zmena a jej výzvy“ prijal pozvanie Mgr. Alexander Ač, Ph.D., vedecký pracovník z Ústavu výskumu globálnej zmeny AV ČR.

Klimatická zmena je komplexnou problematikou a patrí nepochybne medzi najdôležitejšie problémy súčasnosti. Na úvod nám preto pán doktor Ač predstavil zmenu klimatu ako fenomén dnešnej doby, kde hovoril o náraste priemernej globálnej teploty a sprievodných javoch. Pre náš český a slovenský región je pozorovateľným javom trend sucha, ktorý má v budúcnosti narastať a už aj dnes môžeme pozorovať v niektorých oblastiach extrémne výkyvy.

Keďže odborným zameraním pána doktora je ekologická fyziológia rastlín, v rámci tejto témy nám priblížil zmenu ekosystémov pozorovateľnú aj v ČR. Táto zmena postihuje negatívne najviac smrekové lesy a nevylučuje sa ani kauzalita spojená so súčasným problémom kôrovca v lesoch.

V druhej časti svojho príspevku, ktorá sa týkala politickej úrovne, priblížil pán doktor najnovšie globálne trendy a iniciatívy v boji proti klimatickej zmene. S touto dôležitou témou súvisí napríklad aj narastajúci občiansky aktivizmus mladých, ktorý pozorujeme na sociálnych sieťach a vo svetových metropolách. Určite každý z nás počul o mladej Grete Thunberg, švédskej enviromentálnej aktivistke, ktorá je známa vďaka svojim študentským štrajkom a verejným vystúpeniam. Podobné iniciatívy vo svete vo forme nenásilných protestov vyzdvihol nielen náš hosť, ale aj prítomní študenti.

V záverečnej diskusii študentov zaujímali predovšetkým prognózy vedeckej komunity ku klimatickej zmene a tiež názor nášho hosťa ako ekológa na súčasné politické klimatické dohody. Zaujímavým bodom bola otázka klimatickej migrácie, ktorá môže predstavovať v budúcnosti globálny problém vzhľadom na dopady otepľovania Zeme.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info