Masarykovy debaty – teze: „Obsah internetu má být regulován“

Poslední ze série Masarykových debat v tomto školním roce, organizovaná Studentskou sekcí IIPS, se opět konala na aktuální a ve společnosti často skloňované téma – svoboda internetu. Diskuze o tezi „Obsah internetu má výt regulován“ proběhla 15. 5. na Fakultě sociálních studií MU

5. 6. 2018

Bez popisku

Poslední ze série Masarykových debat v tomto školním roce, organizovaná Studentskou sekcí IIPS, se opět konala na aktuální a ve společnosti často skloňované téma – svoboda internetu. Diskuze o tezi „Obsah internetu má výt regulován“ proběhla 15. 5. na Fakultě sociálních studií MU za moderace Ivany Šmelové. Jak bývá zvykem, v debatě se proti sobě střetly dva týmy řečníků se vzácnými znalostmi a zkušenostmi v dané problematice. Tým ZA tezi reprezentovali Ing. Mgr. František Kasl, doktorandský student ústavu práva a technologií, a Ing. Igor Šenkarčin, vedoucí NGO Cyber STRING zaobírající se kybernetickou bezpečností. Na straně PROTI tezi jsme měli možnost vyslechnout si Tomáše Vymazala, poslance PS PČR za Pirátskou stranu, a doc. Mgr. Jakuba Macka, Ph.D.,sociologa médií z Katedry mediálních studií a žurnalistiky.

Před začátkem události proběhlo v publiku hlasování, v němž se PRO tezi vyslovilo 28 %, PROTI 58 % a nerozhodnutých bylo 14 % zúčastněných. Debatu otevřel František Kasl, jenž se ve své řeči zaměřil zejména na právní hledisko problematiky. Ostatním řečníkům i publiku představil možné hrozby internetu od nevhodného obsahu pro děti po šíření rasistických a extremistických myšlenek. Právní řád v podobě, v němž ho známe, je těžko aplikovatelný na virtuální internetové prostředí, a řečníci tak poté polemizovali také o tom, jak by měla skutečně efektivní regulace internetu vypadat. Internet nám totiž poskytuje obrovské množství možností ke komunikaci a vyjádření vlastních myšlenek, je však důležité nést za svůj projev a činy zodpovědnost, a to nejen v „reálném“ světě.

Strana proti tezi argumentovala tím, že prostředí internetu již nyní podléhá jisté regulaci a má svá zavedená pravidla, proto je namístě otázka, zda je současná situace natolik nebezpečná, aby požadovala omezování svobody internetu. Docent Macek se dále zaměřil na skupiny internetových uživatelů – média, společnosti a firmy, IT techniky i běžné uživatele – a na to, jak by je případná omezení mohla zasáhnout. Odpůrci teze poukazovali také na skutečnost, že určit kritéria, podle nichž bychom určovali, co už na internet nepatří, by bylo velmi těžké. Tato problematika se stává čím dál více diskutovanou v souvislosti s omezováním svobody slova a projevu či svobody shromažďovat se.

V průběhu moderované diskuze, která následovala po individuálních projevech, se hosté shodli na jednom: internet je zdrojem informací, který může být díky svobodě s ním spojené lehce zneužitelný k šíření nenávisti či klamavé propagandy (dnes známé jako tzv. fake news). Následné otázky z řad diváků se týkaly mj. problému kritického myšlení či nedávného skandálu Facebooku s Cambridge Analytica. Na závěr proběhlo v publiku opakované hlasování, v němž se PRO tezi vyslovilo 29 %, PROTI bylo 57 % a nerozhodnutých zůstalo 14 % přítomných. Věříme, že debata přinesla množství nových pohledů na téma bezpečnosti na internetu a přispěla k lepšímu pochopení této problematiky.

Autor: Lukáš Sabol
Překlad a korektura: Klára Klečková


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info