Masarykovy debaty – teze: „Prostituce má byt v ČR legalizována“

Organizačný tím Studentské sekce IIPS na FSS pripravil pre verejnosť ďalšiu udalosť zo série Masarykových debát, tentokrát na tézu: „Prostituce má být v ČR legalizována“.

23. 4. 2019

Bez popisku

Organizačný tím Študentskej sekcie IIPS na FSS pripravil pre verejnosť ďalšiu udalosť zo série Masarykových debát, tentokrát na tézu: „Prostituce má být v ČR legalizována“. PROTI navrhovanej téze debatovali: Igor Salomon – biznismen a majiteľ nočných, Leo Luzar – český politik (KSČM). Prezentovanú tézu obhajovali: Barbora Pšenicová – projektová manažérka neziskovej organizácie ROZKOŠ bez RIZIKA, Markéta Hronková – riaditeľka neziskovej organizácie La Strada, ktorá sa zaoberá problematikou obchodovania s ľuďmi. Priebeh debaty a záverečnú diskusiu moderovala Alica Sigmund Heráková.

V hlasovaní publika pred začiatkom debaty vyjadrilo 51% súhlas s tézou, 20% s tézou nesúhlasilo a 29% ľudí bolo nerozhodnutých.

Debatu svojím príspevkom otvorila pani Pšenicová, ktorá v statuse quo tejto problematiky vidí legislatívne vákuum, vďaka ktorému sú páchatelia trestných činov chránení viac ako obete. Významný problém súčasnej situácie v spoločnosti predstavuje tiež stigmatizácia a vytváranie predsudkov o ľuďoch, ktoré prostitúciu vykonávajú. Obe strany sa zhodli na tom, že tento problém sa netýka len žien, ale aj mužov.

Protistrana vo svojej argumentácií zdôrazňovala riziko zavedenia návrhu tézy v podobe presunutia prostitúcie do nelegálnych aktivít. Reč bola tiež o anonymite v prípade legalizovania prostitúcie a evidovaniu ľudí, ktorí sa tejto činnosti venujú – hostia PROTI téze poukazovali na zvýšené riziko stigmatizácie a vytvárania predsudkov v prípade schválenia tézy.

Naši hostia sa v reakciách na protistranu venovali aj otázke daní, obchodu s ľuďmi a tiež úlohe štátu a neziskových organizácií pri ochrane práv ľudí, ktorí vykonávajú prostitúciu. Otázky publika na našich hostí sa týkali právnej stránky legalizácie prostitúcie, problému cezhraničného obchodovania s ľuďmi, dobrovoľnej prostitúcie a jej sociálnych aspektov – dôchodky.

Po skončení debaty prebehlo v publiku ďalšie hlasovanie o téze, v ktorom sa 24% vyslovilo proti téze, 54% s tézou súhlasilo a 22% ľudí ostalo nerozhodnutých.

Autor: Lukáš Sabol


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info