Masarykovy debaty – teze: „Veganství není zdravé“

V úterý 3. 4. 2018 proběhla v brněnském kině Scala další ze série Masarykových debat organizovaná týmem Studentské sekce IIPS, tentokrát na téma veganského stravování.

8. 4. 2018

Bez popisku

V úterý 3. 4. 2018 proběhla v brněnském kině Scala další ze série Masarykových debat organizovaná týmem Studentské sekce IIPS, tentokrát na téma veganského stravování. Debatu, jejíž teze zněla „Veganství není zdravé“, moderovala Ivana Šmelová. Pozváni byli jako obvykle čtyři hosté: ZA uvedenou tezi Prof. Ing. Jana Dostálová, Csc – profesorka na FPBT VŠCHT v Praze, a doc. Pavel Kohout – místopředseda Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče. PROTI tezi debatovali MUDr. Radana Dymáčková – vedoucí lékařka Oddělení radiační onkologie v Masarykově onkologickém ústavu, a Jan Müller – trenér thajského boxu a dlouholetý vegan. Před zahájením samotné debaty proběhlo v publiku hlasování, v němž se nadpoloviční většina diváků vyjádřila PROTI uvedené tezi, tedy za veganské stravování.

V úvodu debaty měl každý z uvedených řečníků sedm minut na svou řeč a poté proběhla moderovaná diskuze hostů. Po jejím skončení dostalo publikum prostor pro své dotazy, kterých nebylo málo.

Ze strany podporující tezi nechybělo na úvod představení několika pozitiv, které s sebou veganské stravování přináší, následovalo však také množství s ním spojených negativ. Mezi hlavní argumenty této strany patřil negativní vliv veganské stravy na dětský organismus či malá informovanost většiny veřejnosti o správném veganském stravování. Na slabou informovanost poukazoval zejména pan docent Kohout, jenž vycházel ze svých lékařských zkušeností a rozhovorů s pacienty.

Argumenty proti tezi byly taktéž pestré a týkaly se zejména etické stránky veganství a pozitivního vlivu tohoto stylu stravování na životní prostředí. Hosté podporující veganství poukazovali také na současnou stále větší dostupnost veganských potravin, připustili však, že je důležité mít stravu pestrou a hlídat si potřebné zastoupení všech důležitých látek. Zajímavým okořeněním debaty byly zkušenosti dlouholetého vegana, sportovce a trenéra thajského boxu Jana Mullera, který publiku přiblížil to, jak se stravuje on sám.

Během moderované části diskuze se hosté věnovali zejména ekologické stránce veganství či kvalitě různých veganských výrobků.

Otázku, zda lidé díky představeným argumentům změnili svůj názor, zodpovědělo opětovné hlasování po skončení debaty. Dopadlo totožně jako první, tedy ve prospěch veganství.

Veganské stravování a s ním spojený životní styl jsou v poslední době často diskutovaným tématem. I proto nejspíš proběhlá debata vyvolala široký zájem veřejnosti a jistě přinesla množství zajímavých názorů, ať už ve prospěch této stravy či proti ní.

Autor: Lukáš Sabol
Překlad a korektura: Klára Klečková


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info