Rozprava nad skleničkou - doktorka Zinaida Bechná

Hostem první Rozpravy nad skleničkou v roce 2024 byla paní doktorka Zinaida Bechná, která působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií a taktéž v Mezinárodním politologickém ústavu jako odborná asistentka. Ve své práci se zaměřuje mimo jiné na problematiku ozbrojených konfliktu, region Kavkazu a otázky spojené s mezinárodní bezpečností, proto posezení u vína neslo název Válka na Ukrajině a její dopady na bezpečnostní situaci v dalších oblastech Kavkazu a ostatních postsovětských zemích. Formát této akce je inspirován originálem z Oxfordské univerzity a je zaměřen na odbornou diskusi v neformálním prostředí.

10. 5. 2024 Barbora Zimová

Bez popisku

V úvodu byly představeny zamrzlé konflikty obecně a neshody panující ohledně jejich kategorizace – zda jsou novým typem či jde o internacionalizované vnitrostátní konflikty. Dále pak vývoj v kavkazském regionu po rozpadu Sovětského svazu a události, které eskalovaly politické a etnické střety.

Další část byla věnována aktérům v regionu a těm, kteří jsou zainteresováni a mají určitý vliv – Ruské federaci, Turecké republice, Čínské lidové republice, Íránu a Spojeným státům americkým. Kdo má čí podporu, kdo s kým spolupracuje a kdo má zájem na udržení konfliktu v zamrzlém stavu. V té souvislosti byla zmíněna otázka toho, zda by měly do konfliktů zasahovat mezinárodní organizace. Konkrétně jsme se zaměřili na diskusi o monitorovacích misích EU v Gruzii a na hranicích Arménie s Ázerbájdžánem a o tzv. mírových jednotkách Ruské federace.

Nejvíce našich otázek se týkalo Gruzie, kterou otřásají protesty a stojí na pomyslné křižovatce mezi Západem a Východem. Proto jsme měli možnost hlouběji rozebrat její novodobou historii, politické krize, směřování do Severoatlantické aliance a Evropské unie, ruskou menšinu v zemi a současné nálady v společnosti.

Za vhled do problematiky a velmi příjemně strávený večer paní doktorce ještě jednou děkujeme!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info