Rozprava nad skleničkou – doc. Břetislav Dančák

Na záver tohto semestra sa nám podarilo uskutočniť tretiu Rozpravu nad skleničkou, ktorej hosťom bol pán docent Břetislav Dančák. Ako to býva, aj tentoraz sa jednalo o veľmi zaujímavú a podnetnú rozpravu, z ktorej si všetci zúčastnení určite odniesli mnoho nových myšlienok.

9. 12. 2021

Bez popisku

Na záver tohto semestra sa nám podarilo uskutočniť tretiu Rozpravu nad skleničkou, ktorej hosťom bol pán docent Břetislav Dančák. Ako to býva, aj tentoraz sa jednalo o veľmi zaujímavú a podnetnú rozpravu, z ktorej si všetci zúčastnení určite odniesli mnoho nových myšlienok.

Náš hosť začal rozpravu zamyslením nad viacerými témami, ktoré však napokon spolu súvisia – súčasný svet a jeho premena, priemyselná revolúcia 4.0, globálny osud ľudstva, digitalizácia, či technologický vývoj a Elon Musk. Keďže sa pán docent okrem iného zaujíma aj o geopolitiku, následne nastala konštruktívna diskusia medzi hosťom a zúčastnenými nad rôznymi medzinárodnými aktérmi, či už sa jedna o Rusko, Spojené štáty alebo Nemecko. Nevyhli sme sa ani téme vzdelávania v zahraničí – veď s kým lepším sme sa mohli o tejto téme rozprávať než so samotným prorektorom Masarykovej univerzity pre internacionalizáciu?

Na tomto mieste sa chceme ešte raz poďakovať nášmu hosťovi za prijaté pozvanie a už teraz sa s ostatnými tešíme na nové akcie v ďalšom semestri!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info