Závěr akademického roku 2021/22

Právě končící jarní semestr uzavírá pro sekci období, ve kterém se dokázala po covidové stagnaci znovu zmobilizovat.

30. 6. 2022

Bez popisku

Právě končící jarní semestr uzavírá pro sekci období, ve kterém se dokázala po covidové stagnaci znovu zmobilizovat. V akademickém roce 2021/22 jsme zorganizovali celkem osm akcí pro veřejnost. Patřily mezi ně již tradiční Masarykovy debaty, Kulaté stoly, ale také nově obnovené Debaty o české zahraniční politice.

O rozjezd podzimního semestru se postaral nábor nových členů, kteří se do chodu spolku začlenili velmi rychle a rovnou byli u organizace dvou hlavních akcí: Masarykovy debaty o bytové krizi a Kulatého stolu vojenského psychologa pplk. Petra Osokina. Obě akce nás potěšily zájmem studentů.

Podzim se také nesl v duchu členských socializací, kde jsme v rámci Rozprav nad skleničkou pohovořili s děkanem fakulty Stanislavem Balíkem, jedním ze zakladatelů Studentské sekce IIPS, dále pak s bývalým předsedou spolku a odborníkem na britskou politiku Markem Bičanem, a v neposlední řadě s prorektorem pro internacionalizaci MU Břetislavem Dančákem.

V listopadu již tradičně nechybělo setkání s dalšími politologickými spolky z celé ČR k připomenutí Sametové revoluce.

Po zkouškách se podařilo uskutečnit zdařilý teambuilding na Vysočině, který jsme si moc užili nejen vevnitř, ale také v přírodě.

Do jarního semestru jsme vkročili s tím, že bude nadupaný akcemi, a tak se také stalo. Díky obnovené spolupráci s AMO jsme zorganizovali tři debaty, které se týkaly vztahů V4, balkánských zemí a česko-amerických vztahů. Naše pozvání přijali odborníci z různých odvětví, žurnalistiky a také vyučující z naší fakulty.

Úspěšné byly také naše Kulaté stoly, na něž přijali pozvání ústavní soudce Vojtěch Šimíček a europoslanec Alexandr Vondra. Ani v jarním semestru nechyběla Masarykova debata – tentokrát hosté debatovali o tezi, zda by zavedení eura bylo chybou.

Závěrečná a zásadní členská schůze se uskutečnila na Kraví hoře. Představili jsme nové kolegium a také zvolili nové předsednictvo. Lucii Záhorskou tak po ročním předsedání sekci střídá Pavla Sychrová. Tímto bychom rádi končící předsedkyni poděkovali za pevné nervy a skvělé vedení po celý rok. Těšíme se i však na ten další, který přinese spoustu nových výzev.

V příštím semestru se pak kromě našich tradičních akcí můžete těšit i na debaty mimo zaběhlý formát, a to o velmi aktuálních tématech – například předsednictví ČR při Radě EU. V jarním semestru 2023 členy sekce čeká účast na mezinárodní konferenci pořádané politologickými spolky uskupení V4. O tom však až příště.

Na závěr bychom chtěli poděkovat všem příznivcům našich akcí za účast a podporu. Budeme se těšit v dalším semestru, a to v plné síle!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info