Závěrečná členská schůze 2023/24

16. 6. 2024 Babette Haluzová

Bez popisku

S koncem semestru jsme i my zakončili naši činnost v tomto akademickém roce. Vzhledem k nepředvídatelnosti počasí jsme bohužel tentokrát museli vynechat naši oblíbenou červnovou schůzi u grilování a přesunuli jsme se do vnitřních prostorů fakulty.

Na tomto setkání jsme zrekapitulovali naši bohatou činnost za uplynulý rok. Jmenovitě jsme uspořádali sedm kulatých stolů, dvě Masarykovy debaty a Evropský den na FSS, přičemž jsme úzce spolupracovali s AMO na workshopu a s Euractiv.cz a Europeum na diskuzích. Kromě toho jsme zorganizovali tři exkurze, dvě rozpravy se zajímavými hosty a náš tradiční teambuilding. Naše aktivity jste mohli zaznamenat také na Majálesu nebo univerzitním hokeji.

Ve druhé části setkání jsme zvolili nového předsedu, kterým se stal Róbert Bednár, dříve koordinátor financí spolku. Spolu s ním byli zvoleni Kryštof Tesař a také Richard Malý jako místopředsedové. A nakonec jsme volbu oslavili u piva nedaleko za fakultou.

Novému předsednictvu přejeme mnoho úspěchů do příštího roku. Budeme se na Vás těšit opět v září!


Year-end members' meeting 2023/2024

With the end of the semester, we also ended our activities in this academic year. Due to the unpredictability of the weather, we unfortunately had to skip our popular June barbecue meeting this time and moved indoors to the faculty.

At this meeting we recapped our many activities over the past year. Namely, we organized seven roundtables, two Masaryk Debates and a European Day at FSS, while working closely with AMO on a workshop and with Euractiv.cz and Europeum on discussions. In addition, we organised three excursions, two debates over a drink with interesting guests and our traditional teambuilding. You could also see our activities at the Majáles or the university hockey. And finally, we celebrated the vote with a beer not far behind the faculty.

In the second part of the meeting we elected a new chairman, Róbert Bednár, formerly the finance coordinator of the association. Along with him, Kryštof Tesař and Richard Malý were elected as vice-presidents.

We wish the new chairmanship every success for the next year. We look forward to seeing you again in September!


Foto: Babette Haluzová


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info